Staking 6 november 2019

Omdat ook wij staan voor goed onderwijs van gewaardeerde leerkrachten en voor gelukkige, betrokken kinderen in groepen van  acceptabele  aantallen met een gediplomeerde leerkracht STAKEN WIJ!  
Techniek OntdekRijk is dicht op 6 november 2019