Teambijeenkomsten

De overheid heeft met onderwijsland een TechniekPact gesloten. Hierin zijn 12 doelen afgesproken voor het hele Nederlandse onderwijs. Voor het basisonderwijs zijn de eerste 3 doelen van belang: In 2020 wordt W&T structureel aangeboden, zijn leerkrachten daartoe beter uitgerust en is er samenwerking in dit kader met het VO.

Om dit niet als extra verzwaring te ervaren is het wellicht handig om hier met het hele team mee aan de slag te gaan.

Techniek OntdekRijk laat zien dat dit in plaats van kan, dat het er dus niet bij hoeft te komen, dat het een behoorlijke meerwaarde heeft voor kinderen en dat het niet moeilijk of duur hoeft te zijn.

Techniek OntdekRijk heeft een workshop ontwikkeld hiervoor:
 ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen”.

De inhoud  kan de volgende strekking hebben:

  • verdiepen in wat is nu eigenlijk W&T,
  • kijken wat W&T betekent en hoe W&T iets kan betekenen voor je onderwijs,
  • is bv het O & O leren iets voor jullie school
  • hoe je het kunt integreren en borgen,
  • wat het betekent voor leerkrachtgedrag,
  • hoe verhoudt het zich tot de methodes/leerlijnen/aanbodwijze op jullie school,
  • welke afspraken maken we hierover,
  • een zelf mee te bepalen inhoud

De inhoud en duur van deze workshop (afhankelijk van hoever jullie al een ontwikkeling hebben doorgemaakt als het gaat om W&T) bepalen we samen met jullie en kan aangepast en eventueel aangevuld worden met input vanuit andere professionals.

Het moment van deze teambijeenkomsten bepalen we samen. Ze worden gratis uitgevoerd voor scholen die bij T-Primair zijn aangesloten (externe professionals die ingehuurd worden kunnen hiervoor een vergoeding vragen).
Scholen uit de regio, die niet aangesloten zijn bij T-Primair, betalen hiervoor een vergoeding

Hierop volgend kan het korte professionaliserings-traject (zie bij professionalisering) gevolgd worden waarbij toegang tot Mijn OntdekRijk mogelijk wordt.

Ook bezoeken met de kinderen aan Techniek OntdekRijk kunnen zeer verhelderend zijn.

Vragen hierover stel je aan:
Annelies van Helvoort of Laudy Brouwer
info@techniekontdekrijk.nl
06-30366526 (Annelies)