Groepsbezoeken

Techniek OntdekRijk ontvangt groepen leerlingen (Coronaproof) met hun leerkracht met het achterliggende doel de leerkrachten te inspireren, te laten zien dat deze uitdagingen ook in hun eigen dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden. In Techniek OntdekRijk willen we jullie (leerkrachten po) laten zien dat er vele uitdagende W&T activiteiten zijn die dezelfde doelen bereiken als de doelen uit de verschillende methodes. Allemaal gaan we uit van de kerndoelen, de inspectie Onderwijs, de methodemakers, de (cito) toetsen, maar ook de leerlijnen die in omloop zijn zijn daarop gebaseerd. 

De uitdagingen in Techniek OntdekRijk kunnen taal- en rekenlessen vervangen, maar ook WO-lessen en alle creatieve activiteiten. Het integreren van Wetenschap en Techniek maakt het onderwijs aantrekkelijker, interessanter voor kinderen. Reken- en taalvaardigheden worden in een context geplaats en krijgen inhoud.  

In Techniek OntdekRijk wordt uitgegaan van talenten van kinderen en komen de vaardigheden aan bod als creatief, kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken en communiceren. Zijdelings komen ict-vaardigheden en programmeren aan bod.  

Kinderen krijgen in Techniek OntdekRijk W&T uitdagingen aangeboden tijdens de 1,5 uur dat zij in Techniek OntdekRijk zijn. Je geeft als leerkracht aan met welk thema je in je groep bezig bent en wij passen onze uitdaging daaraan aan. Is er op dat moment geen thema dan mag je ze ook laten verrassen.

De kinderen gaan aan de slag en jij als leerkracht zult verbaasd staan over de betrokkenheid, wat het doet met kinderen, de leermomenten, de aanknopingspunten bij je taal-, reken- of andere les en het proces wat de kinderen doorlopen. Behalve de doelen die we bereiken (vaak meerdere en verschillende per uitdaging)  wordt er samen gewerkt,  bedenken ze oplossingen, zijn ze kritisch op info die ze krijgen, kunnen ze creatief denken en creëren ze ook daadwerkelijk het resultaat van dit alles.

Met jou als leerkracht kijken we wat dit doet met de kinderen, waar, hoe en in welk programma-onderdeel de uitdaging geïntegreerd kan worden, luisteren we naar vragen die kinderen stellen (wat kun je daarmee?) en evalueren we met de kinderen..

Aan het einde van de tijd gaan we met z’n allen kijken naar alle creaties, doen ze verslag en worden er vragen gesteld door ons, de leerkracht en/of door hun groepsgenoten. Tijdens de evaluatie bespreken we het proces, de betrokkenheid, de samenwerking en stellen we vragen nav het product. Veel opbouwende feedback en complimenten worden er gegeven. Alle resultaat is goed als het uitgelegd kan worden, ook al is het niet helemaal af in de tijd die ze hebben.

Na 1,5 uur gaat de leerkracht weer terug naar school met een groep enthousiaste kinderen, die ontdekt en gecreëerd hebben, samen hebben gewerkt, oplossingen bedacht hebben en die, ongemerkt, allerlei kerndoelen hebben ervaren in een context.

Groepsbezoeken zijn gratis voor scholen die aangesloten zijn bij T-Primair. Vervoer en parkeerkosten zijn voor de school.

De groepsbezoeken zijn mogelijk van maandag t/m donderdag:
Maandag en dinsdag:
9.00u-10.30u    
11.00u-12.30u    
13.00u-14.30u 

Woensdag en donderdag: 
9.00u-10.30u    
11.00u-12.30u

Een groepsbezoek aan Techniek OntdekRijk plan je zelf via plannen groepsbezoek.
Vragen hierover stel je aan: Annelies van Helvoort of Laudy Brouwer.
info@techniekontdekrijk.nl
06-30366526 (Annelies)