Niet hapsnap maar structureel W&T

“Basisscholen hebben moeite om Wetenschap en Techniek te geven.” Met deze zin begint dit artikel in het Brabants dagblad eind december. Universiteiten doen hun best om de kinderen met Wetenschap & Techniek in aanraking te laten komen, maar geven aan de financiële middelen niet te hebben.

Boffen wij dat we in de regio Midden Brabant zitten. In deze regio hebben we namelijk Techniek OntdekRijk (www.techniekontdekrijk.nl) waar leerkrachten met hun groep gratis een bezoek kunnen brengen. Techniek OntdekRijk gaat uit van het Onderzoekend en Ontwerpend leren, van de 21st Century Skills en de talenten van kinderen. Behalve de kinderen komen de leerkrachten ook zelf in aanraking met W&T en ervaren dat W&T in plaats van een reken- , taal-, of andere les kan en er niet bij hoeft te komen. Ze zien hoe de kinderen omgaan met de W&T uitdagingen, wat het met ze doet en welke vaardigheden hierbij aan bod komen. Vervolgens realiseren zij zich dat zij dit zelf op school ook uit kunnen voeren. En willen ze iets meer info dan zijn er inspiratie-avonden en kunnen zij meedoen aan de bijeenkomsten van Mijn OntdekRijk (https://www.techniekontdekrijk.nl/activiteiten/professionaliseringstraject/).

En is er nu echt een uitdaging waarvoor op school de materialen of ruimtes niet zijn dan hebben we in Tilburg Ontdekstation013 (https://www.ontdekstation013.nl/). Daar kun je met je groep op bezoek tegen een kleine vergoeding. Ook Ontdekstation 013 gaat uit van het Onderzoekend en Ontwerpen leren en van de 21st CS. Je hebt keuze uit verschillende programma’s en ze bieden de mogelijkheid een programma op maat te maken aangepast aan het thema van jouw groep (https://www.ontdekstation013.nl/onderwijs/).

Omdat alle basisscholen in Nederland vanaf 1 januari iets moeten met W&T (https://www.techniekpact.nl/) lijkt het ons handig dat je je bezoeken op tijd gaat plannen. Nu is het voor dit schooljaar nog mogelijk! Mis het dus niet zodat jouw leerlingen niet hapsnap, maar structureel met W&T te maken krijgen.

https://www.techniekontdekrijk.nl/plannen-groepsbezoek/
https://www.ontdekstation013.nl/onderwijs/