Maakotheek

Wetenschap en Technologie ook op jouw school?
Bij Maakotheek werken we aan een wereld waar álle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien. We vinden het belangrijk dat kinderen zich ook technologisch geletterd kunnen ontwikkelen. Het weten te gebruiken en toepassen van techniek en technologie moet voor hen vanzelfsprekend worden. Immers, de wereld om ons heen is een en al technologie!

De Maakbox daagt kinderen én leerkracht uit
Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs heeft als doel de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen en zo een ontdekkende houding te stimuleren en te ontwikkelen. Voor veel kinderen is deze houding natuurlijk en kan vergeleken worden met de mentaliteit van onderzoekers en ontwerpers. Kinderen willen namelijk ook vanuit zichzelf dingen weten, begrijpen, maken, delen en bereiken.
Wij van Maakotheek willen dit proces makkelijker maken. Onze Maakboxen bevatten alles wat een leerkracht nodig heeft om techniek volgens de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren in de klas toe te passen. Gebruiks- en verbruiksmateriaal, apparatuur, instructievideo’s en uitgewerkte lessen. Een volledig pakket, inclusief de begeleiding door een schooladviseur.
Zo kunnen leerkrachten zich concentreren op waar zij het beste in zijn: onderwijzen!

Daadkrachtig aan de slag met je team
Met deze structurele aanpak worden leerkrachten al doende opgeleid om alle benodigde kennis en vaardigheden geïntegreerd in het lesprogramma van de school aan te bieden. Niet als vak apart maar met verbindingen naar alle andere vakken en als beredeneerd aanbod.

Wil je meer weten over onze aanpak en werkwijze, bel of mail me en ik kom vrijblijvend, online of offline bij je langs.
Rob Pijnenburg, Schooladviseur regio Zuidoost, 06-50631232, rp@maakotheek.nl
Meer info: https://www.maakotheek.nl/