Even Voorstellen

Annelies van Helvoort

Na jaren zelf in de basisschool rondgelopen te hebben als leerkracht en als directielid heb ik een achttal jaar geleden Techniek OntdekRijk op mogen zetten. Als onderwijs voor kinderen betekenis krijgt door het in context te plaatsen, als hun nieuwsgierigheid en creativiteit geprikkeld en hun talenten aangesproken worden dan maken we echt onderwijs en leren kinderen met zin en betrokken. Dit besef en deze ervaringen te delen met collega’s uit het onderwijsveld in Techniek OntdekRijk maakt dat ik elke dag weer enthousiast aan het werk ga. Ook het ontwerpen van Mijn OntdekRijk, organiseren van inspiratie-avonden, de markt TechniekRijk en het geven van workshops geeft energie. Dit alles om collega’s te inspireren zodat zij hun leerkrachtgedrag onder de loep nemen en W&T gaan integreren in hun onderwijsaanbod.